ZA KVETOUCÍ MĚSÍČNICÍ


Organizační štáb akce

Petr KOŽÍŠEK - vedoucí akce,webové stránky

Jaromír ROZTOČIL - organizační zajištění při akci

Richard Mayerhofer - vedoucí prezentace

PetrTONDR - vedoucí ochranářské hlídky v rezervaci

Naďa KOVÁČOVÁ - hospodářka akce

Luboš BRANT - grafické provedení mapek